Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Basic information
Respirační fyzioterapie
Variant code (CID): 8324
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00640]
full-time
Czech
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
8. ZÁŘÍ 2022 12:30 – 17:00
12:30 – 12:50 Registrace
13:00 – 14:00 Kineziologie hrudníku,
biomechanika dýchání a dechový
vzor, Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
14:00 – 16:00 Vyšetření, Ing. Milan Šebek a
Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Postura v kontextu dýchání a korekce
držení těla, Bc. Monika Tichá

9. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 10:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v
kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
10:00 – 11:00 Respirační problematika z pohledu
rehabilitačního lékaře,
MUDr. Natálie Šebková
11:00 – 12:00 Základní plicní diagnózy a možnosti
léčby, MUDr. Lenka Návratová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Pánevní dno v kontextu dechu,
Mgr. Klaudia Michalčinová
14:00 – 15:00 Reedukace dechového vzoru,
Mgr. Martina Havlová
15:00 – 16:00 Drenážní techniky, Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Další nástroje respirační fyzioterapie,
Mgr. Martina Havlová

10. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Instrumentální techniky v respirační
fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
9:00 – 11:00 Využití vybraných přístrojů v
respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
11: 00 – 12:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 16:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
16: 00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová
17:00 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Schedule details
Statistics for the MEYS
Therapy and rehabilitation (0915)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci č. 22/121 15 kreditních bodů (CEU) dle interního předpisu UNIFY ČR
Guarantor and venue
Mgr. Martina Havlová
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Dates and duration
2021/2022
summer semester, September
08.09.2022
Short-time
20 (total number of hours)
8.-10. 9. 2022
Fees and financing
5300 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
25.04.2022
15.06.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html