Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Basic information
Respirační fyzioterapie
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00640]
full-time
Czech
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
8. ZÁŘÍ 2022 12:30 – 17:00
12:30 – 12:50 Registrace
13:00 – 14:00 Kineziologie hrudníku,
biomechanika dýchání a dechový
vzor, Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
14:00 – 16:00 Vyšetření, Ing. Milan Šebek a
Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Postura v kontextu dýchání a korekce
držení těla, Bc. Monika Tichá

9. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 10:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v
kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
10:00 – 11:00 Respirační problematika z pohledu
rehabilitačního lékaře,
MUDr. Natálie Šebková
11:00 – 12:00 Základní plicní diagnózy a možnosti
léčby, MUDr. Lenka Návratová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Pánevní dno v kontextu dechu,
Mgr. Klaudia Michalčinová
14:00 – 15:00 Reedukace dechového vzoru,
Mgr. Martina Havlová
15:00 – 16:00 Drenážní techniky, Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Další nástroje respirační fyzioterapie,
Mgr. Martina Havlová

10. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Instrumentální techniky v respirační
fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
9:00 – 11:00 Využití vybraných přístrojů v
respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
11: 00 – 12:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 16:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
16: 00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová
17:00 Ukončení
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
8. ZÁŘÍ 2022 12:30 – 17:00
12:30 – 12:50 Registrace
13:00 – 14:00 Kineziologie hrudníku,
biomechanika dýchání a dechový
vzor, Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
14:00 – 16:00 Vyšetření, Ing. Milan Šebek a
Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Postura v kontextu dýchání a korekce
držení těla, Bc. Monika Tichá

9. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 10:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v
kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
10:00 – 11:00 Respirační problematika z pohledu
rehabilitačního lékaře,
MUDr. Natálie Šebková
11:00 – 12:00 Základní plicní diagnózy a možnosti
léčby, MUDr. Lenka Návratová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Pánevní dno v kontextu dechu,
Mgr. Klaudia Michalčinová
14:00 – 15:00 Reedukace dechového vzoru,
Mgr. Martina Havlová
15:00 – 16:00 Drenážní techniky, Mgr. Martina Havlová
16:00 – 17:00 Další nástroje respirační fyzioterapie,
Mgr. Martina Havlová

10. ZÁŘÍ 2022 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Instrumentální techniky v respirační
fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
9:00 – 11:00 Využití vybraných přístrojů v
respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová a
Ing. Milan Šebek
11: 00 – 12:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 16:00 Speciální metody v respirační
fyzioterapii, Mgr. Jindřiška Hálková
16: 00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii,
Mgr. Martina Havlová
17:00 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Schedule details
Statistics for the MEYS
Therapy and rehabilitation (0915)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Martina Havlová
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Dates and duration
2021/2022
summer semester, September
08.09.2022
Short-time
20 (total number of hours)
8.-10. 9. 2022
Fees and financing
5300 Kč / programme
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
25.04.2022
15.06.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html