Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Bachelor PLUS (BCPLUS)
Basic information
Bachelor PLUS
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
Bakalář PLUS
ne
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Guarantor and venue
Bc. Gabriela Lojková
Futher Education Centre
Futher Education Centre
Bachelor PLUS
Dates and duration
2022/2023
winter semester
01.10.2022
6
576 (total number of hours)
72/M
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihlášku je možné podat pouze elektronicky přes SIS
Futher Education Centre
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.07.2022
20.09.2022
od 1.7. do 20.9.2022
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus a http://www.bakalarplus.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html