Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Basic information
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí.
Variant code (CID): 8283
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Univerzita třetího věku na LFP vznikla v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Posluchači obdrží ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci (Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří) a publikaci Laskavý průvodce po sociálních dávkách.
Není kvalifikačním kurzem.
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky budou probíhat prezenčně pokud tomu epidemiologická situace dovolí.
62
Program U3V je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou, a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Unimec II, Alej Svobody 76, Plzeň
Dates and duration
2022/2023
winter semester, November
01.11.2022
6
18 (total number of hours)
36/M
Tuesday - Tuesday
Fees and financing
0 Kč / year
700 Kč
základní
Application
alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
22.03.2022
30.05.2022
Kurz v roce 2020/2021 byl zahájen z důvodu epidemiologických opatření nultý ročník studia, které bude ukončeno v červnu 2023 slavnostním předáním Osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu. V akad. roce 2021/22 proběhl první ročník a v následujícím roce 2022/23 bude pokračovat jako závěrečný druhý ročník.
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html