Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Evropská integrace v historických souvislostech (8185)
Basic information
Evropská integrace v historických souvislostech
applications closed
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Central Library [68-UK]
full-time
Czech
Cílem tohoto kurzu je podat posluchačům strukturovaný přehled o vývoji myšlenky integračních aktivit na evropském kontinentu. Kurz přiblíží známá i méně známá fakta z historického vývoje Evropy a různých snah o spojení evropských zemí. Pozornost bude věnována i dalším mezinárodním organizacím, jakož i nejnovějším událostem. Významná část kurzu bude věnována diskuzi nad současnými výzvami a problémy evropské integrace.
Evropská integrace v historických souvislostech
Kurz se koná v dubnu a květnu 2022, semináře jsou plánovány na pondělky od 13:00 do 14:30.
Kurz se koná v dubnu a květnu 2022, semináře jsou plánovány na pondělky od 13:00 do 14:30.
16
Program U3V je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dle Opatření rektora č. 39/2017).

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není specifikováno
Guarantor and venue
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Central Library
Central Library
Ústřední knihovna UK, Centrum Krystal - 2.p., José Martího 407/2, Praha 6
Dates and duration
2021/2022
summer semester, April
04.04.2022
Short-time
16 (total number of hours)
Kurz se koná v dubnu a květnu 2022
Fees and financing
200 Kč / programme
Application
Ústřední knihovna UK, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Central Library
PhDr. Daniel Šárovec
daniel.sarovec@ruk.cuni.cz
224 491 341
09.03.2022
04.04.2022
Termín může být posunut i na pozdější datum
Přihlášky lze podávat e-mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je závislé na počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/vzdelavani/kurzy-u3v/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html