Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
The world of plants (1523)
Basic information
The world of plants
Variant code (CID): 8145
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Základní struktury vyšších rostlin (stavba a funkce rostlinné buňky, typy pletiv, orgány - kořeny, stonky, listy, květy a plody). Fotosyntéza jako základ života na Zemi. Příjem, výdej a význam vody pro život rostlin. Čím se rostliny živí a proč je půda nenahraditelná? Charakteristika růstu a vývoje rostlin. Praktické základy pěstování a množení rostlin. Rostliny a stres. Přínos šlechtění a GMO, genové banky a zachování biodiverzity. Rostliny a globální oteplování. Jak souvisejí rostliny se službami ekosystémů a trvale udržitelným rozvojem života na Zemi?
Přihlášku je možné doručit osobně kontaktní osobě, poslat poštou nebo emailem, nebo vyplnit elektronickou přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky
Svět rostlin
ano
20
maturita, důchodový věk

Schedule details
Statistics for the MEYS
Biology (0511)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
RNDr. Olga Votrubová, CSc.
Department of Experimental Plant Biology
Department of Experimental Plant Biology
Viničná 5, Praha 2
Dates and duration
2022/2023
winter semester
2
40 (total number of hours)
říjen 2022 - květen 2023
Thursday
Fees and financing
500 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Futher Education Centre
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
01.06.2022
10.09.2022
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html