Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání (8056)
Basic information
Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání
Variant code (CID): 8056
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Education
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání [41-UVRV]
full-time
Czech
V rámci vzdělávacího programu se studenti seznámí s vybranými alternativními a inovativními směry ve vzdělávání v České republice a ve světě, s jejich východisky, principy a praktickou aplikací. Budou mít příležitost se poučit o názorech a zkušenostech stoupenců jednotlivých alternativ a pedagogů, kteří je realizují, a budou s nimi moci diskutovat o slabých a silných stránkách jednotlivých přístupů. Budou mít příležitost nahlédnout do výuky a učinit si vlastní názor na fungování alternativních institucí. Své poznatky, zkušenosti a pochybnosti budou sdílet se svými spolužáky.
8213/2021-3-375
MŠMT
11914/2017-1
Alternativní a inovativní směry ve vzdělávání
1. Koncept alternativy a inovace, základní diskurzy ve vzdělávání, úvod do nejznámějších pedagogických směrů v ČR, příklady rozmanitých pedagogických inovací z českých škol s prvky alternativy (gymnázium Alt, Naše škola): 3 hodiny
2. Montessori pedagogika, základní myšlenky, přístupy a praxe (návštěva ZŠ Montessori nebo Montessori gymnázia/ přednáška pedagoga ze ZŠ Montessori s videoukázkami): 3 hodiny
3. Waldorfská pedagogika, základní myšlenky, přístupy a praxe (návštěva Waldorfského lycea nebo Waldorfské MŠ, beseda s učiteli waldorfských škol): 3 hodiny
4. Přírodní škola, základní myšlenky, přístupy a praxe, komentované videoukázky, beseda s žáky. Lesní školky, základní myšlenky, přístupy a praxe, videoukázky, beseda s protagonistkami: 3 hodiny.
5. Svobodné školy, základní myšlenky, přístupy a praxe, beseda s protagonisty. Návštěva SCIO školy/komentované videoukázky, beseda s pedagogy: 3 hodiny.
6. Domácí vzdělávání, komunitní školy. Poznatky z výzkumů rodičů, kteří volí pro své děti alternativní školy. Závěrečná reflexe: 3 hodiny.
25
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, zejména učitelé ZŠ. Podmínkou přijetí do vzdělávacího programu je ukončené úplné střední vzdělání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Education science (0111)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Myslíkova 7, 2. patro, M209
Dates and duration
2022/2023
summer semester
1
18 (total number of hours)
Fees and financing
2200 Kč / kurz
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
24.02.2022
28.02.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html