Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Innovation lab: Start a project (8012)
Basic information
Innovation lab: Start a project
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer [71-CPPT]
full-time
Czech
Cílem je pomoci studentům posunout jejich projekt od nápadu k realizaci a tím rozvinout jejich kompetence k podnikavosti.
Inovační laboratoř: Rozjeď projekt
Viz https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/
středa 13-15hod.
Viz https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/
středa 13-15hod.
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Schedule details
Statistics for the MEYS
Basic programmes and qualifications (0011)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Bc. et Bc. Jan Veselý
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Innovation lab: Start a project
Dates and duration
2021/2022
summer semester
1
30 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
emailem
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Bc. Petra Práglová
petra.praglova@ruk.cuni.cz
224491255
24.01.2022
04.03.2022
zápis od 24. 1. do 4. 3. 2022
Further information
https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html