Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem (6939)
Basic information
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
full-time
Czech
Cílem programu je prohloubení dovedností v praktických disciplínách (dirigování, zpěv, čtení a hra partitur) a rozšíření a systematizace teoretických znalostí (metodika zpěvu, nácviku, možnosti propojení s pohybovými činnostmi, zapojení sborového zpěvu do výuky HV) potřebných při práci s pěveckým sborem na MŠ, ZŠ, SŠ nebo ZUŠ. Dále získání nových poznatků o zdrojích vhodného notového materiálu, o internetových portálech mapujících sborové dění, o přehlídkách, festivalech, soutěžích apod. Program je členěn na 12 tematicky částečně uzavřených celků (Taktovací technika, Příprava skladby na zkoušku, Hra partitur, Hlasová výchova ve sboru, Rozvoj vlastních pěveckých dovedností, Literatura pro dětské sbory, Metodika nácviku skladeb, Lidová píseň, Sborová hudba v liturgické praxi, Pohybová výchova ve sboru, choreografie). Většina probírané látky bude procvičována ve více lekcích.
MSMT- 39837/2020-2-1043
MSMT
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
36 hodin
36 hodin
Učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Dates and duration
2022/2023
winter semester
2
36 (total number of hours)
6x pátek 16:30-19:00; říjen-leden, únor-květen
Friday
Fees and financing
5700 Kč / programme
Application
PedFUK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
24.02.2022
18.09.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html