Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity (6926)
Basic information
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
Kurz bude realizován v Brandýse nad Labem. Účastníci se seznámí s všestrannou gymnastickou průpravou jako formou ideální všeobecné pohybové přípravy pro různé druhy sportů. Gymnastické průpravy (zpevňovací, podporová, rotační, rovnovážná, odrazová, doskoková), metodické řady pro nácvik základních gymnastických prvků, dopomoc, záchrana a bezpečnost při provádění gymnastických cvičení, rozvoj flexibility a síly, kompenzace.
MŠMT
Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity
Základní tematické celky:
Rozcvičení v gymnastice
Motoricko-funkční příprava v průpravné části hodiny gymnastiky
Metodické řady cvičení prostných a na vybraném nářadí
Využití gymnastického náčiní
Základní tematické celky:
Rozcvičení v gymnastice
Motoricko-funkční příprava v průpravné části hodiny gymnastiky
Metodické řady cvičení prostných a na vybraném nářadí
Využití gymnastického náčiní
20
Program je určen pro učitele 2. stupně základní školy a učitele středních škol.
Podmínky nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
other
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování akreditovaného programu
Guarantor and venue
Mgr. Lucie Kainová
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Dates and duration
2022/2023
winter semester, September
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1100 Kč / programme
číslo účtu je 85236011/0100

Při platbách za program uvádějte:
- variabilní symbol 626721
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
07.02.2022
31.08.2022
Přihlášky prostřednictvím SIS. Podmínkou pro realizaci je minimální počet účastníků 10.
Datum zahájení programu i odevzdání přihlášky se může měnit dle epidemiologické situace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html