Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Biologie člověka (2910)
Basic information
Biologie člověka
Variant code (CID): 7937
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: First Faculty of Medicine
Dean´s Office [11-00900]
full-time
Czech
Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.
Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

http://www.lf1.cuni.cz/informace-o-studiu-u3v-20142015?f=dalsi-vzdelavani
Biologie clověka
ano
75
Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je maturita a důchodový věk.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Department of Geriatrics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
4
96 (total number of hours)
2 roky
Wednesday
Fees and financing
1500 Kč / kurz
1500 Kč
osvobozeno
Application
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Dean´s Office
Ing. Barbora Kasalová
barbora.kasalova@lf1.cuni.cz
224964243
01.05.2022
30.09.2022
Telefonické informace na čísle 22496 4243.
Further information
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html