Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Basic information
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Variant code (CID): 7855
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
combined
Czech
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz, http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
Absolevent se orientuje v základech společenských věd a filosofie, rozumí specifikám didaktiky OV a ZSV.
11100/2020-2-403
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11914/2017-1
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano, viz http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
20
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Guarantor and venue
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
01.10.2022
4
270 (total number of hours)
bloková soustředění
Fees and financing
10000 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698420


osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
29.01.2022
31.07.2022
výběrové řízení proběhne v září 2022
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV
Further information
http://kovf.pedf.cuni.cz (Sekce Studující od 2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html