Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Juniorská univerzita: humanitní zaměření (7849)
Basic information
Juniorská univerzita: humanitní zaměření
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
full-time
Czech
Celouniverzitní program (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro studenty vyššího stupně). Jedná se o simulaci vysokoškolského studia se závěrečným zakončením, kdy úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. V rámci programu Juniorská univerzita Karlova budou studenti získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia. Dozví se také fakta o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání. Studenti budou mít příležitost navázat kontakt s akademickou sférou.
Juniorská univerzita: humanitní zaměření
Realizace v období od poloviny listopadu do poloviny prosince 2021 vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu čtyř přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
Realizace v období od poloviny listopadu do poloviny prosince 2021 vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu čtyř přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
winter semester, November
16.11.2021
Short-time
8 (total number of hours)
4 týdny
Fees and financing
0 Kč / semestr
Application
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Nicola Tyrpáková
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491713
16.11.2021
Registrace spuštěna 1. 10. 2021 na webu.
Více informací na webových stránkách.
Further information
https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html