Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr (5892)
Basic information
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
Variant code (CID): 7769
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Social Sciences
Institute of Economic Studies [23-IES]
full-time
Czech
Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
Nabídka předmětů pro letní semestr 2021/2022 viz webové stránky FSV UK: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/kurzy-pro-verejnost
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního programu v rámci FSV UK.
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Economics (0311)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Institute of Economic Studies
Institute of Economic Studies
Opletalova 26, 110 00 Praha 1
Dates and duration
2021/2022
summer semester, February
1
192 (total number of hours)
semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Monday - Friday
Fees and financing
0 Kč / kurz
Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
osvobozeno
Application
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
01.12.2021
31.01.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html