Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika (PRI_FYZ)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika
Variant code (CID): 7738
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Tématický plán – fyzika
Jednotky a veličiny, SI soustava, mechanika tuhých těles, mechanika kapalin a plynů, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a akustika, optika, radioaktivita, ionizující záření
Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - Fyzika

Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Dates and duration
2022/2023
summer semester, April
23.04.2022
1
21 (total number of hours)
3 dny x 7 hod.
Fees and financing
3000 Kč / kurz
základní
Application
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2021
17.04.2022
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html