Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie (PRI_CHE)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie
Variant code (CID): 7736
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Tématický plán – chemie
repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny, přehled obecné a anorganické chemie, chemické výpočty, přehled organické chemie a biochemie

Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - Chemie
CHEMIE od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
12. 2.
26. 2.
12. 3.

Tematický plán – CHEMIE
Obecná a anorganická chemie
Atom a jeho stavba; elektronový obal a atomové orbitaly; chemická vazba; chemické názvosloví; chemické výpočty (látkové množství, koncentrace, vzájemná ekvivalence); teorie kyselin a zásad, pH a pufry.
Organická chemie
Alifatické, cyklické a aromatické uhlovodíky; deriváty uhlovodíků (alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, fenoly, chinony); heterocykly (pyrrol, indol, imidazol, pyridin, pyrimidin, purin, thiazol, pterin); monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa); disacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa) a polysacharidy (škrob, celulosa, glykogen); mastné kyseliny a tuky; cholesterol a steroidní hormony, lipoproteiny.
Biochemie
Aminokyseliny a bílkoviny; energetický metabolismus; enzymy a jejich funkce; dýchací řetězec; degradace bílkovin, sacharidů a tuků; nukleotidy, struktura a funkce DNA, RNA.
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
Guarantor and venue
doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Dates and duration
2022/2023
summer semester, February
12.02.2022
1
21 (total number of hours)
3 dny x 7 hod.
Fees and financing
3000 Kč / kurz
základní
Application
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2021
07.02.2022
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html