Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
LÉČIVÉ ROSTLINY (182)
Basic information
LÉČIVÉ ROSTLINY
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Faculty Dean Office [16-77777]
celoživotní vzdělávání
distance
Czech
I. s e m e s t r :
Základy farmaceutické botaniky
Český lékopis
Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi
II. s e m e s t r :
Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity
III. s e m e s t r :
Základy farmakologie
Fytoterapie a fytotoxikologie
Medicinal Plants
ano
ano
30
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek

Schedule details
Statistics for the MEYS
Traditional and complementary medicine and therapy (0917)
Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Department of Pharmacognosy
Department of Biological and Medical Sciences
Department of Pharmaceutical Botany
Department of Pharmacognosy
Department of Pharmacology and Toxicology
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové
Dates and duration
2021/2022
winter semester
23.10.2021
3
144 (total number of hours)
1,5 roku
Saturday - Sunday
Fees and financing
10000 Kč / programme
osvobozeno
Application
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Faculty Dean Office
Ing. Lucie Navrátilová
navratiluc@faf.cuni.cz
495067426
20.10.2021
uchazeči jsou přijímání dle pořadí došlých přihlá
uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí došlých přihlášek
Further information
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html