Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Basic information
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Variant code (CID): 7730
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
full-time
Czech
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

11. prosince 2021

OHROŽENÍ ŽIVOTA
Úvodní slovo děkana a proděkana fakulty - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
První pomoc v ohrožení života - prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Úvod do medicíny akutních stavů aneb co vše dokáže současná intenzivní medicína - prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., I. interní klinika

8. ledna 2022

SRDCE A CÉVY
Embryonální vývoj a mikroskopická stavba cévní soustavy u člověka - prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., Ústav histologie a embryologie
Fyziologie krevního oběhu - prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Ústav fyziologie
Chirurgická léčba cévních onemocnění - prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., Chirurgická klinika
Slavnostní předání osvědčení účastníkům Juniorské univerzity

15. ledna 2022

BUŇKY, TKÁNĚ, NÁDORY
Nádorové tkáně pod mikroskopem - prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., Šiklův ústav patologie
Nádorové tkáně a zobrazovací metody - prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod
Nádorové tkáně a protinádorová léčba - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Onkologická a radioterapeutická klinika
Slavnostní předání osvědčení účastníkům Juniorské univerzityPodání přihlášky od 30.11.2021

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
účast
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedical Center
Department of Surgery
I.interní klinika
Department of Anaesthesiology and Resuscitation
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Dates and duration
2021/2022
winter semester, December
11.12.2021
1
15 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
15.10.2021
12.12.2021
Do naplnění kapacity
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5268-pozvanka-na-juniorskou-univerzitu-2020-2021.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html