Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech (3782)
Basic information
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech
Variant code (CID): 7566
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Marianske Lazne [67-30]
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: specializace ve zdravotnictví – biomedicínské obory, přírodovědné obory – geologie, chemie, biologie, ekologie, zemědělství. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, případně s malou znalostí češtiny, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (18–21 hodin týdně čeština a 14– 17 hodin týdně odborné předměty podle semestrů)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Petr Hála
Centre Marianske Lazne
Centre Marianske Lazne
Dates and duration
2021/2022
September
2
1215 (total number of hours)
Monday - Friday
Fees and financing
5740 EUR / kurz
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2021
občané EU do 31.8.2021
Further information
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy