Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty (pro absolventy SŠ) (7463)
Basic information
Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty (pro absolventy SŠ)
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: First Faculty of Medicine
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University [11-00291]
full-time
Czech
Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.
74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
MSMT-41822/2012-201
Life-Long learning programme - Profession-oriented
6 výukových hodin
6 výukových hodin
Absolvent SŠ s osvědčením pro práci se zvířaty, které přiloží k elektronické přihlášce v SIS.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Veterinary (0841)
high school with a diploma
příspěvky účastníků
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Guarantor and venue
Mgr. Viktor Sýkora
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
08.10.2021
Short-time
6 (total number of hours)
8. 10. 2021
Friday
8.10.2021
Fees and financing
1600 Kč / programme
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
12.08.2021
12.09.2021
Podmínkou realizace kurzu je 15 přihlášených. Potvrzení o realizaci kurzu dostanete formou pokynu k úhradě poplatku. Poplatek prosím uhraďte do stanoveného termínu. Nezapomeňte uvést VS, SS a Vaše příjmení a jméno do zprávy pro příjemce. Děkujeme za pochopení.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html