Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením (7378)
Basic information
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
Variant code (CID): 7378
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
full-time
Czech
Teorie o zdravotním postižení, problematika TP, nejčastější diagnózy sportovců(míšní léze, mozková obrna,amputace). Význam pohybových aktivit-biologický, psychologický, sociální. Organizace akce s osobami se ZP - inkluzivní adaptované. Příprava, zajištění, pomůcky, sportovní vybavení, asistence, etické desatero, kluby a organizace v oboru.
Formou kurzu posílit získané dovednosti v oblasti osobní asistence osobám s tělesným postižením. Teoretické znalosti a praktické použití sportovního vybavení pro letní a zimní sporty osob s TP. Seznámit účastníky teoreticky a prakticky s osobní asistencí na akcích TPS, organizace akcí a kluby TPS.
A2020/0055-PC/PP
MPSV
A2020/0055-PC/PP
Adapted Physical Education and Sport
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
Kurz je plánován jako celodenní, časová dotace odpovídá 8 hodinám
nespecifikovány

Schedule details
Statistics for the MEYS
Sports (1014)
high school with a diploma
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
zákon č.108/2006 Sb., zákon č.500/2004 Sb.
Guarantor and venue
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6
Dates and duration
2020/2021
summer semester, July
29.07.2021
Short-time
8 (total number of hours)
29.7.2021
Fees and financing
1200 Kč / kurz
Výše úplaty: veřejnost 1200,-Kč/program
Studenti FTVS UK 1000,-Kč/program
Application
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - 162 52, Katedra ZTV a TVL
Zuzana Neuhäuserová
neuhauserova@ftvs.cuni.cz
220 172 082
28.07.2021
28.07.2021
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html