Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Eucharistická modlitba* (7200)
Basic information
Eucharistická modlitba*
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Pastoral Theology and Law Sciences [26-KPAO]
distance
Czech
Kurz v první části podrobným způsobem seznamuje s vývojem eucharistické modlitby v rámci křesťanské liturgie od Ježíšových dob až po 21. století. Ve druhé části jsou na několika eucharistických modlitbách zařazených do současného Římského misálu detailně základní aspekty slavení Kristovy oběti a jeho velikonoční hostiny. Závěr kurzu je věnován otázce, jakou podobu by měla mít eucharistická spiritualita ve 21. století.
Eucharistická modlitba*
Výhradně on-line prostřednictvím platformy zoom.
Výhradně on-line prostřednictvím platformy zoom.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Religion and theology (0221)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
Department of Pastoral Theology and Law Sciences
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6)
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
1
12 (total number of hours)
Wednesday
Fees and financing
800 Kč / year
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
10.04.2021
12.09.2021
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html