Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku (7164)
Basic information
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Adult Education and Personnel Management [21-KANPR]
full-time
Czech
Anotace:
Cílem kurzu je přiblížení významného fenoménu moderní společnosti – vzdělávání v dospělém věku - v bohaté škále jeho podob. Přednášky jsou zaměřeny na nosná a podnětná témata vzdělávání dospělých v aktuálních souvislostech. Sledovány budou spojitosti s probíhajícími společenskými změnami i proměnami individuálních životních drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovázejí je rozličné nejistoty a rizika. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění vzdělávání v dospělém věku v současném světě.
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
Osnova přednášek:
1. Celoživotní učení – realita nebo utopie?
2. Andragogika – věda o vzdělávání a učení se dospělých
3. Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě
4. Možnosti orientace ve společnosti rizik – učení se a vzdělávání jako prevence a účinná reakce na soudobé sociální, zdravotní a jiné problémy
5. Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
6. Zájmové vzdělávání dospělých – od Aristotela k U3V
7. Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků a pracujících seniorů
8. Age management – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
9. Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci – význam věkové diverzity
Osnova přednášek:
1. Celoživotní učení – realita nebo utopie?
2. Andragogika – věda o vzdělávání a učení se dospělých
3. Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě
4. Možnosti orientace ve společnosti rizik – učení se a vzdělávání jako prevence a účinná reakce na soudobé sociální, zdravotní a jiné problémy
5. Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
6. Zájmové vzdělávání dospělých – od Aristotela k U3V
7. Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků a pracujících seniorů
8. Age management – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
9. Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci – význam věkové diverzity
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Department of Adult Education and Personnel Management
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2,Praha 1
Dates and duration
2021/2022
summer semester
04.03.2022
1
18 (total number of hours)
Friday
4.3.2022
6.5.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html