Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory (7163)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Language Centre [21-JC]
full-time
Spanish
Anotace:
Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny a ovládají základní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných situacích a vyměňovat si informace
o každodenních skutečnostech. Zopakují si časování základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi, zejména při cestování či běžné komunikaci. Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod.).
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
Osnova přednášek:
1. Nos presentamos
2. Esta es mi ciudad
3. Esto es mi familia
4. Rutina diaria.
5. ¡Vamos a comer!
6. Mis aficiones
7. Por la tierra, el aire y el mar
8. De vacaciones
9. ¿Qué tiempo hace hoy?

Osnova přednášek:
1. Nos presentamos
2. Esta es mi ciudad
3. Esto es mi familia
4. Rutina diaria.
5. ¡Vamos a comer!
6. Mis aficiones
7. Por la tierra, el aire y el mar
8. De vacaciones
9. ¿Qué tiempo hace hoy?

26
ukončené středoškolské vzdělání a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
March
21.02.2022
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Monday
21.2.2022
25.4.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
4.5.2020-29.5.2020
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html