Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu (7161)
Basic information
Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Translation Studies [21-UTRL]
full-time
Czech
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami i současností českého uměleckého překladu. Na převodech stěžejních děl anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky píšících spisovatelů do češtiny, respektive na překladech českých knih do cizích jazyků kurz ilustruje obecnější trendy překládání platné v různých obdobích od renesance po současnost a zaměří se také na významné překladatelské osobnosti a jejich roli v mezikulturní komunikaci. Cyklus rovněž přiblíží práci dnešních překladatelů a redaktorů literárních textů a nabídne výhled do budoucnosti překládání.

Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu
Osnova přednášek:
1. Od Popelky k Zabijákovi (francouzská literatura v Čechách)
2. Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských a německých překladech
3. Zábranův Doktor Živago na pozadí dobových událostí 60. a 70. let minulého století
4. Básník a překladatel Jiří Kovtun – hledání společných rysů jazyka překladatelského a básnického
5. Puškinův Evžen Oněgin v českých překladech
6. Shakespearův Hamlet v překladu Erika Adolfa Saudka, Zdeňka Urbánka a Martina Hilského
7. Kulturní role českých překladatelek na prahu 20. století (od E. Krásnohorské po Stašu Jílovskou)
8. Překládání beletrie: radosti i strasti, oříšky a šotkové (od originálu přes překlad a redakci až po knihkupecký pult)
9. Moderní metody překládání - strojový a počítačem podporovaný překlad

Osnova přednášek:
1. Od Popelky k Zabijákovi (francouzská literatura v Čechách)
2. Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských a německých překladech
3. Zábranův Doktor Živago na pozadí dobových událostí 60. a 70. let minulého století
4. Básník a překladatel Jiří Kovtun – hledání společných rysů jazyka překladatelského a básnického
5. Puškinův Evžen Oněgin v českých překladech
6. Shakespearův Hamlet v překladu Erika Adolfa Saudka, Zdeňka Urbánka a Martina Hilského
7. Kulturní role českých překladatelek na prahu 20. století (od E. Krásnohorské po Stašu Jílovskou)
8. Překládání beletrie: radosti i strasti, oříšky a šotkové (od originálu přes překlad a redakci až po knihkupecký pult)
9. Moderní metody překládání - strojový a počítačem podporovaný překlad

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. David Mraček, Ph.D.
Institute of Translation Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Hybernská 3, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
summer semester
04.03.2022
1
18 (total number of hours)
Friday
4.3.2022
6.5.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html