Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Charakteristiky známých osobností - seminář (7158)
Basic information
Charakteristiky známých osobností - seminář
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.

Max. počet účastníků je 25 osob.

Anotace:
Cílem semináře je seznámit se s psychologickými aspekty života známých osobností. Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozitivní či negativní stránky chování. U jednotlivých osobností nepůjde o vyčerpávající analýzu, ani o naprosto úplné informace o jejich životě. Půjde o jejich osobnostní charakteristiky z hlediska tehdejšího a dnešního pohledu i možnosti společnosti s cílem poukázat na zlomové, rozhodující okamžiky jejich života. Výběr konkrétních osobností bude určen při zahájení semináře a bude akceptovat návrhy posluchačů. Zaměříme se na osobnosti z kulturního, vědeckého i politického života. Rozsah analýzy budou determinovat i možnosti přístupných zdrojů.

Charakteristiky známých osobností - seminář
Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Rafael Kubelík, Jiří Bělohlávek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Jiří Šlitr, Jan Werich, Jiří Voskovec, Antonín Holý, Jaroslav Heyrovský, Oldřich Nový, Luděk Munzar, Vlasta Burian, Miloš Forman, Luchino Visconti, Jan Kaplický, Josef Gočár, Maria Calasová, Ema Destinová
Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Rafael Kubelík, Jiří Bělohlávek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Jiří Šlitr, Jan Werich, Jiří Voskovec, Antonín Holý, Jaroslav Heyrovský, Oldřich Nový, Luděk Munzar, Vlasta Burian, Miloš Forman, Luchino Visconti, Jan Kaplický, Josef Gočár, Maria Calasová, Ema Destinová
25
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
Sociology and cultural studies (0314)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
January
04.01.2022
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Tuesday
4.1.2022
1.3.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html