Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I. a II. (1. skupina) (7148)
Basic information
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I. a II. (1. skupina)
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
English
Kurz je určen uchazečům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Zaměřuje se na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog, diskuse) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vyjádřit své myšlenky
a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do dvou lekcí kurzu a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kulturním a společenským událostem v současnosti. Ke každému tématu je připraven studijní materiál rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení, psaní, mluvení)
a obsahující specifickou slovní zásobu a cvičení zaměřená na vybrané gramatické struktury. Tyto pracovní listy používají posluchači a posluchačky ve dvou po sobě jdoucích lekcích.
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I a II (1. skupina)
Osnova přednášek:
1. Introduction
2. Brexit – pros and cons
3. Brexit – pros and cons
4. Sustainable development goals
5. Sustainable development goals
6. European Union is on the decline?
7. European Union is on the decline?
8. The world pandemic – what is next?
9. The world pandemic – what is next?
10. Turism now – new choices and trends
11. Turism now – new choices and trends
12. 21th century literature in English vs the past
13. 21th century literature in English vs the past themes and genres
14. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
15. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
16. How to stay sane in body and mind under stressful conditions
17. How to stay sane in body and mind under stresful conditions
18. Revison + final quiz
Osnova přednášek:
1. Introduction
2. Brexit – pros and cons
3. Brexit – pros and cons
4. Sustainable development goals
5. Sustainable development goals
6. European Union is on the decline?
7. European Union is on the decline?
8. The world pandemic – what is next?
9. The world pandemic – what is next?
10. Turism now – new choices and trends
11. Turism now – new choices and trends
12. 21th century literature in English vs the past
13. 21th century literature in English vs the past themes and genres
14. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
15. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
16. How to stay sane in body and mind under stressful conditions
17. How to stay sane in body and mind under stresful conditions
18. Revison + final quiz
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Language Centre
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
winter and summer semester
04.10.2021
2
36 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Monday
4.10.2021
14.2.2022
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html