Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu I. a II. (7140)
Basic information
Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu I. a II.
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of Czech Studies [21-UBS]
full-time
Czech
Anotace:
Navrhovaný program Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu navazuje na kurz Český jazyk světový?, který byl v minulých letech úspěšně realizován. Kurz se bude snažit ukázat místo českého jazyka a české kultury v evropské a světové kultuře. V zimním semestru se přednášející soustředí především na český jazyk a jeho místo mezi jazyky Evropské unie
i mezi jazyky světovými, zatímco v semestru letním bude pozornost věnována české kultuře, vědě i historii a jejich místu v kultuře světové. Zájemci se též seznámí s jazykovými ostrovy v zahraničí a s pohledem cizinců na český jazyk a českou kulturu.

Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu I a II
Osnova přednášek zimní semestr:
1. Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhý
2. Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
3. Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
4. Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
5. Kontrastivní pohled na češtinu a cizí jazyky
6. Gramatika ve výuce češtiny pro cizince; problémy lingyodidaktické
7. Slovní zásoba ve výuce češtiny pro cizince; co jsou české reálie
8. Významní Češi v cizině
9. Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí

Osnova přednášek letní semestr:
10. Česká věda v evropském a světovém kontextu
11. Česká literatura v evropském kontextu
12. Obraz Prahy v zahraniční literatuře
13. České dějiny očima cizinců
14. Česká architektura v evropském a světovém kontextu
15. České výtvarné umění v evropském a světovém kontextu
16. Je česká hudba světová?
17. České divadlo a film v evropském a světovém kontextu
18. Je česká kultura světová?
Osnova přednášek zimní semestr:
1. Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhý
2. Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
3. Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
4. Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
5. Kontrastivní pohled na češtinu a cizí jazyky
6. Gramatika ve výuce češtiny pro cizince; problémy lingyodidaktické
7. Slovní zásoba ve výuce češtiny pro cizince; co jsou české reálie
8. Významní Češi v cizině
9. Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí

Osnova přednášek letní semestr:
10. Česká věda v evropském a světovém kontextu
11. Česká literatura v evropském kontextu
12. Obraz Prahy v zahraniční literatuře
13. České dějiny očima cizinců
14. Česká architektura v evropském a světovém kontextu
15. České výtvarné umění v evropském a světovém kontextu
16. Je česká hudba světová?
17. České divadlo a film v evropském a světovém kontextu
18. Je česká kultura světová?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
Literature and linguistics (0232)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Institute of Czech Studies
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 209
Dates and duration
2021/2022
winter and summer semester
08.10.2021
2
36 (total number of hours)
Friday
8.10.2021
6.5.2022
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html