Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I. a II. (7139)
Basic information
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I. a II.
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Anotace:
Přednáškový cyklus se zaměří na rozsáhlý soubor antických památek, které jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Ty budou prezentovány primárně s ohledem na jejich geografickou polohu v současných státech (které je spravují), ale též s ohledem na někdejší římské provincie. Následně tyto památky budou posluchačům přiblíženy z hlediska jejich významu, a to v kontextech někdejšího světa římského i současného.
Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I a II
Osnova přednášek zimní semestr:
1. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
2. Řecko I
3. Řecko II
4. Itálie I
5. Itálie II
6. Západní Evropa
7. Severní Afrika
8. Blízký východ a Malá Asie
9. Analýza a shrnutí

Osnova přednášek letní semestr:
10. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
11. Velká Británie a Francie
12. Španělsko a Portugalsko
13. Německo a Maďarsko
14. Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
15. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina
16. Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Kypr
17. Turecko a Sýrie, Libanon
18. Izrael, Palestina, Jordánsko
Osnova přednášek zimní semestr:
1. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
2. Řecko I
3. Řecko II
4. Itálie I
5. Itálie II
6. Západní Evropa
7. Severní Afrika
8. Blízký východ a Malá Asie
9. Analýza a shrnutí

Osnova přednášek letní semestr:
10. UNESCO a seznam světového dědictví, principy, cíle, antické památky na seznamu
11. Velká Británie a Francie
12. Španělsko a Portugalsko
13. Německo a Maďarsko
14. Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye
15. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina
16. Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Kypr
17. Turecko a Sýrie, Libanon
18. Izrael, Palestina, Jordánsko
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 131
Dates and duration
2021/2022
winter and summer semester
08.10.2021
2
36 (total number of hours)
Friday
8.10.2021
6.5.2022
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofcká fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html