Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr (2904)
Basic information
Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Jedná se o vzdělávací exkurzi, zpravidla dvoudenní,organizovanou každý semestr pro seniory zapsané v programu U3V na HTF UK.
Poznámka: Program exkurze a její přesná cena, zahrnující částečné náklady na ni, je uveřejněn vždy na počátku každého semestru na webových stránkách.

Dialog generací
Podrobnosti a termíny budou uveřejněny na webových stránkách

Podrobnosti a termíny budou uveřejněny na webových stránkách

- zapsání v programu U3V na HTF UK

Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do ak. roku 2021/2022 osobně na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2021. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Guarantor and venue
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Dates and duration
2021/2022
summer semester
Short-time
36 (total number of hours)
individuálně dle konkrétní exkurze
Fees and financing
1190 Kč / programme
Cena je přibližná při dvoudenní exkurzi s noclehem. Aktuální cena viz web – závisí na destinaci a délce exkurze.
Platbu nutno provést v HOTOVOSTI na hospodářském oddělení.
Provedením platby je účastník přihlášen.
Application
HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
16.03.2021
28.02.2022
Změna vyhrazena - viz webové stránky fakulty.
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html