Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií (2904)
Basic information
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Hussite Theological Faculty
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
full-time
Czech
Náplní kurzu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.
Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.
Garant kurzu: Mgr. Lucie Kopecká
Dialog generací
22 hodin/semestr
22 hodin/semestr
- zapsání v programu U3V na HTF UK

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
--
Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.
Guarantor and venue
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Dates and duration
2021/2022
winter and summer semester, October
2
44 (total number of hours)
Fees and financing
200 Kč / year
690 Kč
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, kteří podali přihlášku do ak. roku 2020/2021 a zaplatili zápisné ve výši 690,- Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí 100,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin).
Application
HTF UK, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
16.03.2021
30.06.2021
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku osobně do ak. roku 2021/2022 na studijní oddělení fakulty nebo na emailu studijni@htf.cuni.cz do konce června 2021. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.

Platební podmínky:
Č. účtu: 66661389/0800
Variabilní symbol: 1999
Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)
Further information
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html