Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska (7112)
Basic information
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Mají se umělci věnovat umění a do ničeho jiného nezasahovat? Nebo by spíše měli jít ve stopách E. Zoly a naplňovat poslání intelektuálů? Nikdy nekončící spor o roli umění ve světě rozdělil na počátku 20. století rodinu bratří Mannů. Odpovědnost vůči osudu vlastního státu tváří v tvář nacismu stála za rozpory mezi německými emigranty, tzv. vnitřní emigrací, autory zapojenými do odboje a těmi, kdo sloužili nacistickému režimu. Jak ovšem na tuto dobu reagovala německy psaná kultura po válce? Přispěla ke zpracování německé viny, k tutlání všech provinění a rehabilitaci němčiny? Vedla kultura společnost v bouřlivých 60. letech? Kladla nové otázky v multikulturní společnosti západního světa, v době technického rozvoje i obav o osud planety Země? Jak přispěli umělci k upevňování, nebo naopak k pádu totalitních režimů Německa a později NDR? Osudy Německa a Rakouska jsou propojeny s působením jejich umělců. Švýcarští tvůrci zase často reagují na celosvětové problémy jako je vztah kultur, ekologické hrozby nebo stárnutí obyvatel a vyrovnávání se s nemocemi. I Nobelovy ceny za literaturu nacházejí v německy psané literatuře kontroverzní a zároveň pozoruhodné laureáty (G. Grass, E. Jelinek, P. Handke). V kurzu se zamyslíme nad úlohou intelektuálů a budeme sledovat konkrétní příklady toho, jak kultura zasahuje do společnosti a politiky, a jak ji reflektuje, a to na příkladu kultury (literatura, divadlo, film a výtvarné umění) v německy mluvících zemích ve 20. a 21. století.

Zakončení: diskuse, seminární práce (6 stran)
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska
čtvrtek 9:30-10:50
čtvrtek 9:30-10:50
důchodový věk (60+)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Political sciences and civics (0312)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
summer semester
1
14 (total number of hours)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2021
31.01.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html