Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 7.ročník (7086)
Basic information
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 7.ročník
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Psychologické zajímavosti pro pokročilé“ 1.– 6. ročník.

Anotace:
Současní senioři v době svých studií neměli možnost seznamovat se s informacemi
z psychologie a když, tak to byly informace v simplexní a ideologizované podobě. Psychologie byla v registru nežádoucích disciplín. Podle empirických zkušeností mnozí senioři měli zájem o intenzivní studium, ale z různých důvodů (politických či kapacitních) jim studium nebylo umožněno. Takže si tímto seminářem plní ve věku seniora své sny. Psychologie se za poslední léta intenzivně rozvíjela a informace, i díky moderním technologiím, se šíří po celém světě. Díky novým disciplínám (např. neuropsychologie, psychofyziologie, apod.) se stále více mluví o důležitosti a propojenosti fyzických a psychických problémů člověka. Cílem semináře je seznámit seniory nejen s novými trendy v psychologii, ale i méně známými tématy.

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé - 7.ročník
Osnova přednášek:
1. Charakteristika generací ve 21. století
2. Význam role otce v životě člověka
3. Satirová a rodina
4. Interkulturní rozdíly
5. Multikulturalismus a globalizace
6. Mezigenerační rozdíly
7. Gender a ageismus
8. Kritické myšlení
9. Smysl a nesmyslnost života, Psychologie a školství
Osnova přednášek:
1. Charakteristika generací ve 21. století
2. Význam role otce v životě člověka
3. Satirová a rodina
4. Interkulturní rozdíly
5. Multikulturalismus a globalizace
6. Mezigenerační rozdíly
7. Gender a ageismus
8. Kritické myšlení
9. Smysl a nesmyslnost života, Psychologie a školství
25
Seminář je určen výhradně absolventům semináře „Zajímavosti v psychologii pro pokročilé“ 1.– 6. ročník.
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Psychology (0313)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
October
05.10.2021
1
18 (total number of hours)
10:00 - 11:30 h.
Tuesday
5.10.2021
30.11.2021
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html