Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník (7082)
Basic information
Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Institute of General History [21-USD]
full-time
Czech
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace:
Cyklus přednášek bude zaměřen na historický vývoj carského Ruska, resp. Ruského impéria během vlády rodu Romanovců, resp. rodu Romanov-Holstein-Gottorp. Cílem je rovněž přiblížit vývoj země i z hlediska méně známých ruských sociálních a kulturních dějin 18. a 19. století. I díky nim je možné snadněji pochopit zrod různých myšlenkových hnutí, která posléze v konečném důsledku zapříčinila rozpad Ruského impéria v roce 1917.
Vybrané kapitoly ze světových dějin I.: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník
Osnova přednášek:
1. Vláda prvních Romanovců. Stabilizace po období smuty
2. Vznik Ruského impéria. Vláda Petra I. Velikého
3. Potomci Petra I. Vláda Alžběty Petrovny
4. Rusko za osvícenského absolutismu. Vláda Kateřiny II. Veliké
5. Dějiny ruské kultury 18. století
6. Období konzervativní modernizace. Vláda Alexandra I. a Mikuláše I.
7. Éra liberálních reforem. Vláda Alexandra II.
8. Dějiny ruské kultury 19. století
9. Rozpad Ruského impéria. Vláda Mikuláše II.

Osnova přednášek:
1. Vláda prvních Romanovců. Stabilizace po období smuty
2. Vznik Ruského impéria. Vláda Petra I. Velikého
3. Potomci Petra I. Vláda Alžběty Petrovny
4. Rusko za osvícenského absolutismu. Vláda Kateřiny II. Veliké
5. Dějiny ruské kultury 18. století
6. Období konzervativní modernizace. Vláda Alexandra I. a Mikuláše I.
7. Éra liberálních reforem. Vláda Alexandra II.
8. Dějiny ruské kultury 19. století
9. Rozpad Ruského impéria. Vláda Mikuláše II.

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Schedule details
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Institute of General History
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
winter semester
15.10.2021
2
36 (total number of hours)
Friday
15.10.2021
25.2.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html