Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Velká díla antického světa - 2. ročník (7079)
Basic information
Velká díla antického světa - 2. ročník
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu „Velké okamžiky antických dějin I.“ v akademickém roce 2021/2022.

Anotace:
Přednáškový cyklus volně navazuje na předcházející dvousemestrální cyklus „Velká díla antického světa I–II“, nepředpokládá však nutně účast na něm. Kurs se soustředí na díla, která sehrála důležitou, často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou přitom významná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu středověkou či renesanční a obecně pro evropskou kulturu jako celek. Žánrově se jedná o díla literární, historiografická, dramatická, filosofická či vědecká, časová škála zahrnuje dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto děl v průběhu staletí.

Velká díla antického světa - 2. ročník
Osnova přednášek:

Caesar, O válce galské
Vergilius, Zpěvy rolnické a Zpěvy pastýřské
Ovidius, Umění milovat
Livius, Dějiny
Catullus, Básně
Varro, O latinském jazyce
Horatius, O umění básnickém
Apuleius, Proměny neboli Zlatý osel
Martianus Capella, Sňatek Filologie a Mercuria
Osnova přednášek:

Caesar, O válce galské
Vergilius, Zpěvy rolnické a Zpěvy pastýřské
Ovidius, Umění milovat
Livius, Dějiny
Catullus, Básně
Varro, O latinském jazyce
Horatius, O umění básnickém
Apuleius, Proměny neboli Zlatý osel
Martianus Capella, Sňatek Filologie a Mercuria
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Fine arts (0213)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Institute for Greek and Latin Studies
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
winter semester
08.10.2021
2
36 (total number of hours)
Friday
8.10.2021
18.2.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html