Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Psychologie pro život - 2. ročník (7077)
Basic information
Psychologie pro život - 2. ročník
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu v akademickém roce 2019/2020.
Anotace:
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.
Psychologie pro život - 2. ročník
Osnova přednášek:
1. Psychologie štěstí v seniorském věku
2. Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
3. Lež v mezilidských vztazích
4. Psychologie spotřebního chování
5. Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
6. Prarodiče a vnoučata
7. Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
8. Lidská sexualita
9. Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
10. Psychoneuroimunologie
11. Neuropsychologie
12. Možnosti podpory vývoje dětí
13. Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
Osnova přednášek:
1. Psychologie štěstí v seniorském věku
2. Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
3. Lež v mezilidských vztazích
4. Psychologie spotřebního chování
5. Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
6. Prarodiče a vnoučata
7. Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
8. Lidská sexualita
9. Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
10. Psychoneuroimunologie
11. Neuropsychologie
12. Možnosti podpory vývoje dětí
13. Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu „Psychologie pro život“ v akademickém roce 2021/2022.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Psychology (0313)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Department of Psychology
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Dates and duration
2021/2022
winter semester
15.10.2021
2
36 (total number of hours)
Friday
15.10.2021
25.2.2022
Fees and financing
600 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html