Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Bakalář PLUS (BCPLUS)
Basic information
Bakalář PLUS
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Nadstavbový program nabízí studentům bakalářských oborů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány
Bakalář PLUS
ne
ne
Student bakalářského oboru na PřF UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu
Guarantor and venue
Bc. Veronika Fialová
Research Support Department
Research Support Department
Dates and duration
2021/2022
winter semester
01.10.2021
6
576 (total number of hours)
72/M
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
přihlášku je možné podat pouze elektronicky přes SIS
Futher Education Centre
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
01.07.2021
20.09.2021
od 1.6. do 20.9.2021
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/bakalar-plus a http://www.bakalarplus.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html