Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Additional pedagogical studies - biology - teaching for primary and secondary schools (DPSBI1)
Basic information
Additional pedagogical studies - biology - teaching for primary and secondary schools
Variant code (CID): 7025
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů biologických či oborů příbuzných (např. ekologie, životní prostředí apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie a obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.

Kurz je otevřen při min. počtu 5 studentů, max. počet účastníků za semestr činí 15 studentů.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-7828/2019-2-440
MŠMT
6968/2019-1
Doplňující pedagogické studium - biologie
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Additional pedagogical studies - biology - teaching for primary and secondary schools
Guarantor and venue
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Department of Biology Education
Department of Biology Education
Přírodovědecká fakulta
Dates and duration
2021/2022
winter semester
01.10.2021
6
320 (total number of hours)
+ 2 roky na ZZK z Didaktiky a obhájení záv. práce
Friday - Saturday
Fees and financing
7000 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 7000 Kč.
osvobozeno
Application
přihlášku je možné podat pouze elektronicky přes SIS
Futher Education Centre
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
01.06.2021
20.09.2021
elektronicky od 1.6. do 20.9.2021
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html