Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Prohlubující kurz Hejného metody - práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost (5723)
Basic information
Prohlubující kurz Hejného metody - práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
full-time
Czech
Předpokládá se, že uchazeč o kurz bude na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími jak aritmetickými, tak geometrickými, a to na řešitelské úrovni. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
MSMT-16033/2019-1-693
Prohlubující kurz Hejného metody - práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost
Statistika, kombinatorika a pravděpodobnost (8 h) – zaměřeno na rozvoj kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení na 1. st. ZŠ, na sběr dat a jejich evidenci, organizaci a grafickou interpretaci.
Statistika, kombinatorika a pravděpodobnost (8 h) – zaměřeno na rozvoj kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení na 1. st. ZŠ, na sběr dat a jejich evidenci, organizaci a grafickou interpretaci.
15
Přihláška

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Dates and duration
2021/2022
summer semester
Short-time
8 (total number of hours)
termín bude upřesněn
Fees and financing
2200 Kč / programme
Application
PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221900342
01.03.2022
30.04.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html