Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Kolektivní identity v proměnách času (6993)
Basic information
Kolektivní identity v proměnách času
Variant code (CID): 6993
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Arts
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
full-time
Czech
Anotace:
Člověk je podle starých Řeků zoón polítikon, tedy tvor společenský. Aby ale mohly lidské společnosti dobře fungovat, potřebují určité kulturní pojivo, které je drží pohromadě – tedy společně sdílenou kolektivní identitu. Ta může mít různé podoby – od národního vědomí
k lokálpatriotismu, od příbuzenství k etnické identitě, od vědomí příslušnosti k určitému náboženství k profesní identitě pracovníků v určitém výrobním odvětví. Jednosemestrální kurz představí pestrou škálu pohledů na to, jakými způsoby se lidé u nás i ve světě identifikují nebo identifikovali s určitými společenskými celky, a to za pomoci přístupů moderních etnologických věd – etnologie, sociokulturní antropologie a folkloristických studií.

Kolektivní identity v proměnách času
Osnova přednášek:
1. Vytváření moderního českého národa v 19. století za pomoci folkloru a lidové kultury
2. Vojvodovo – od náboženských blouznivců ke krajanům. Transformace kolektivních identit obyvatel české obce v Bulharsku (1781-1950)
3. Paměť a identita bývalých obyvatel dělnických kolonií na Ostravsku a Plzeňsku
4. Romové: mezi rodinou a národem (Příbuzenství versus etnicita)
5. Slovenská národní identifikace v antropologické perspektivě
6. Nacionalismus na Balkáně: vztah národnosti a náboženství
7. Konstrukce kolektivní identity v antropologii turismu
8. Brexit, skotský nacionalismus a regionální separatismus (případ Shetlandských ostrovů)
9. My vs. oni: Kolektivní identita v moderních konspiračních teoriích

řádně a včas podaná přihláška (o zařazení rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Sociology and cultural studies (0314)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Institute of Ethnology
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 200
Dates and duration
2021/2022
winter semester
08.10.2021
1
18 (total number of hours)
Friday
8.10.2021
18.2.2022
Fees and financing
600 Kč / month
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Filozofcká fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
Further information
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html