Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 153)
 
   Login via CAS
Zdravé stárnutí (U3V2)
Basic information
Zdravé stárnutí
Variant code (CID): 6969
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Program je dvouletý a je zaměřen na seznámení posluchačů s následujícími tématy:
- patologické aspekty stárnutí
- doporučení, jak předcházet rizikovým faktorům vedoucím k onemocnění
- nejčastější onemocnění doprovázející seniorský věk
- prevence snížené soběstačnosti
- socioekonomické souvislosti stárnutí.
Zdravé stárnutí
1. ročník
Zimní semestr

Předmět: Postavení seniora ve společnosti (12/0)
Témata:
Postavení seniora ve společnosti- etické aspekty
Organizace péče o seniory
Sociální aspekty – zákonné nároky na sociální pomoc, sociální služby, druhy péče a pomoci seniorům a jejich blízkým, role rodiny a blízkých
Sociální poradenství v péči o seniory
Domácí pečovatelská a ošetřovatelská péče
Ochrana práv seniorů a jejich bezpečí
Formy domácího násilí. Prevence násilí na seniorech
Jak postupovat - řešení modelových situací
Diskuse k tématům

Předmět: Patofyziologie stárnutí (12/0)
Témata:
Stárnutí a stáří, teorie stárnutí, obecné charakteristiky
Psychologické aspekty stárnutí
Involuční změny jednotlivých orgánů a jejich vztah k rizikovosti onemocnění ve stáří
Imunita ve stáří
Rizikové faktory vzniku civilizačních onemocnění
Základy první pomoci
Diskuse k tématům
Hodnocení výuky v zimním semestru, ověření znalostí


Letní semestr

Předmět: Častá onemocnění ve stáří a jejich prevence (24/0)
Témata:
Onemocnění kardiovaskulárního systému – nejčastější onemocnění, prevence, strategie v léčbě
Respirační onemocnění ve stáří – nejčastější onemocnění, prevence, strategie v léčbě
Onemocnění trávicího traktu ve stáří – nejčastější onemocnění, prevence, strategie v léčbě
Onemocnění močového a pohlavního ústrojí ve stáří - nejčastější onemocnění, prevence, strategie v léčbě. Močová inkontinence
Nejčastější hematologické poruchy
Nejčastější kožní onemocnění ve stáří a jejich prevence
Nejčastější onemocnění smyslových orgánů
Péče o chrup a zubní náhrady
Nádorová onemocnění ve stáří – diagnostika, preventivní programy, strategie v léčbě
Ověření znalostí. Hodnocení výuky v letním semestru

2. ročník
Zimní semestr

Předmět: Výživa ve stáří a její poruchy; civilizační onemocnění
Témata:
Zdravá výživa ve stáří - současná doporučení
Potravinové doplňky, význam antioxidační rovnováhy
Stimulační prostředky
Poruchy příjmu potravy - obezita, malnutrice
Diabetes mellitus, specifika přístupu k diabetu ve stáří
Komplikace diabetu
Sarkopenie ve stáří - jeden ze syndromů nesoběstačnosti
Osteoporóza skeletu - výživová a pohybová doporučení, možnosti terapie
Úrazová problematika ve stáří, prevence
Kloubní onemocnění
Léková strategie, specifika působení, poškození vlivem léků
Ověření znalostí, hodnocení výuky v zimním semestru


Letní semestr

Předmět: Aktivní stárnutí
Témata:
Kompensační pomůcky a jejich uplatnění
Geriatrické funkční hodnocení
Poruchy kognitivních schopností ve smyslu demence - druhy, současný stav, možnosti péče; deprese
Delirantní stavy - příčiny, preventivní opatření, zásady péče
Paměť ve vyšším věku a možnosti jejího cvičení - změny mozku z funkčního hlediska, druhy paměti, tréninkové programy

Seminář k tématu 1 - 3 ukázky práce s dotazníky

Fyzická aktivita středního a vyššího věku - praktický postup při výběru aktivity, způsoby, intenzita cvičení, zdravotní a kondiční cvičení
Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří
Volné téma na základě zájmu

Ověření znalostí, závěrečné hodnocení kurzu jako celku

60
Občan, který zpravidla splňuje podmínku středoškolského vzdělání s maturitou a dosáhl důchodového věku (pobírá starobní důchod).

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Dean's Office
3rd Department of Internal Medicine - Metabolic Care and Gerontology
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Velká posluchárna, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2021/2022
winter semester
4
96 (total number of hours)
Wednesday - Wednesday
Fees and financing
500 Kč / year
Přijetí přihlášky bude potvrzeno:
u elektronické přihlášky: na e-mail uvedený uchazečem
u papírové přihlášky: pracovnicí studijního oddělení
u poštou došlé přihlášky: písemně nebo na email uvedený uchazečem

Způsob úhrady – elektronická přihláška
účet číslo 198592792 / 0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83103
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Způsob úhrady – papírová přihláška
Účet číslo 198592792 / 0300
Variabilní symbol: po podání přihlášky bude uchazeči sděleno referentkou
Specifický symbol: 83103
IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Kurzovné lze též uhradit v pokladně Lékařské fakulty, Šimkova 870
Úřední hodiny: Po a St 9.00 – 11.00; 12.00 –15.30; Út 12.00 - 14.00; Čt 9.00 – 11.00; 12.00 –14.00

Poplatek za akademický rok 2021/2022 se bude hradit v hotovosti v posledních dvou hodinách letního semestru akademického roku 2020/2021, tj. 12. a 19. května 2021.
osvobozeno
Application
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Bc. Eva Dítětová
u3v@lfhk.cuni.cz
495 816 309
01.09.2021
29.09.2021
kurz je dvouletý.
Přihlášky bude možné podávat od poloviny září 2021 dle epidemické situace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html