Ancient Elements not only through the Eyes of Natural Sciences (4681)
Basic information
Ancient Elements not only through the Eyes of Natural Sciences
Variant code (CID): 6959
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Education
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
full-time
Czech
Antické živly – voda, vzduch, oheň a půda – jako inspirace pro různé oblasti života společnosti. Souvislosti filozofické, přírodovědné, technologické, umělecké i vzdělávací.
Jde o jednosemestrální praktický program v rozsahu 80 hodin. Většina výuky probíhá v laboratořích formou laboratorních prací a formou exkurzí, v nichž účastníci zkoumají učební látku v praxi a mohou si také v praxi vyzkoušet metody studia chemických látek a reakcí, metody chemických výrob a aplikované chemie.
Program je zakončen obhajobou závěrečných písemných prací jednotlivých účastníků.
Antické živly nejen očima přírodních věd
1. Úvod do studia. Představení tématu a jeho širokých souvislostí v této variantě zejména těch vzdělávacích. Zásady pro práci v přírodovědné laboratoři, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy. Představení a diskuse o možnostech souvisejících exkurzí včetně dohody na jejich realizaci. Literatura a další zdroje pro studium. Požadavky k závěrečné písemné práci.
2. Antické živly ve filozofickém diskurzu. Od monistů k Aristotelovi a hledání podstaty světa.
3. Antické živly a přírodovědné poznávání.
4. Voda – od antického živlu ke každodenní spotřebě a trvale udržitelnému životu.
5. Vzduch – od antického živlu k „čisté bublině“ života.
6. Oheň – od antického živlu k „dobrému sluhovi, ale zlému pánovi“.
7. Půda – od antického živlu k „rodné hroudě“.
8. Antické živly a umění.
9. Antické živly ve vzdělávání.
10. Obhajoba závěrečných písemných prací s přírodovědným „živlením“ z různých pohledů.

Přednášející: doc. RNDr. Karel Holada
Časový harmonogram bude upřesněn přednášejícím
20
Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1, Katedra chemie a didaktiky chemie, terén
Dates and duration
2021/2022
summer semester
1
80 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / kurz
Pokyny k platbě obdrží přihlášení koncem měsíce prosince 2021.
osvobozeno
Application
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@pedf.cuni.cz
221 900 341
26.02.2021
10.01.2022
Further information
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/nabidka-programu-u3v/