Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Rizika kyberprostoru a kyberšikana (6950)
Basic information
Rizika kyberprostoru a kyberšikana
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
distance
Czech
Vzdělávací program je představován seminářem přibližujícím aktuální informace o rizikách kyberprostoru (internet a jeho služby, mobily) včetně ukázek a poznatků z reálné praxe a dále je zaměřen na reflexi reálných problémů účastníků a na možnosti rozvíjejících forem výuky pro prevenci rizikových jevů.
Rizika kyberprostoru a kyberšikana
• Vymezení základních pojmů: kyberprostor, šikana a kyberšikana, projevy.
• Příklady ze školní praxe, úvodní kazuistiky.
• Kyberprostor a jeho specifika: kyberprostor a život on-line, digitální domorodci a digitální propast.
• Sociální sítě, rizika pohybu, komunikace, hrozby.
• Mobily a komunikační sítě: vliv na výkon a úspěchy žáků, zdravotní rizika mobilů, rizika sociální, specifika školního prostředí, Instalování aplikací.
• Chování dětí v kyberprostoru: věk dětí, proč se může kyberšikana dít, realita sociálních sítí.
• Prevence rizikového chování: výchova a vzdělávání ke zmírnění rizik, principy, osobnostní a sociální výchova.
• Pravidla chování dětí/žáků: zásadní pravidla chování v kyberprostoru a síťová etiketa, desatero bezpečnějšího internetu, pravidla „mobilování“, jak dítěti nastavit mobil.
• Kazuistiky k tématu.
• Didaktická hra k tématu rizik kyberprostoru: s reflektivními prvky, vhodná pro skupinovou práci žáků, postavená na principech badatelsky orientované výuky a vrstevnické komunikace.
• Dotazy účastníků, analýza, diskuse, reflexe.
• Předání materiálů pro účastníky: informační přehledy k tématu, odkazy na vybrané elektronické zdroje k rizikům kyberprostoru.
• Vymezení základních pojmů: kyberprostor, šikana a kyberšikana, projevy.
• Příklady ze školní praxe, úvodní kazuistiky.
• Kyberprostor a jeho specifika: kyberprostor a život on-line, digitální domorodci a digitální propast.
• Sociální sítě, rizika pohybu, komunikace, hrozby.
• Mobily a komunikační sítě: vliv na výkon a úspěchy žáků, zdravotní rizika mobilů, rizika sociální, specifika školního prostředí, Instalování aplikací.
• Chování dětí v kyberprostoru: věk dětí, proč se může kyberšikana dít, realita sociálních sítí.
• Prevence rizikového chování: výchova a vzdělávání ke zmírnění rizik, principy, osobnostní a sociální výchova.
• Pravidla chování dětí/žáků: zásadní pravidla chování v kyberprostoru a síťová etiketa, desatero bezpečnějšího internetu, pravidla „mobilování“, jak dítěti nastavit mobil.
• Kazuistiky k tématu.
• Didaktická hra k tématu rizik kyberprostoru: s reflektivními prvky, vhodná pro skupinovou práci žáků, postavená na principech badatelsky orientované výuky a vrstevnické komunikace.
• Dotazy účastníků, analýza, diskuse, reflexe.
• Předání materiálů pro účastníky: informační přehledy k tématu, odkazy na vybrané elektronické zdroje k rizikům kyberprostoru.
Přímou cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně základních škol.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
online
Dates and duration
2021/2022
summer semester, March
14.03.2022
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1238 Kč / programme
Application
Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
07.02.2022
05.03.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html