Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír (6938)
Basic information
Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
full-time
Czech
Program je zaměřen na osvojení si optimálního zvládnutí klavírní hry a na rozvoj uměleckého vnímání a cítění. V jednotlivých lekcích bude výuka zaměřena na různé okruhy prakticky využitelné především v hodinách hudební výchovy, ale také v mimoškolních aktivitách, zaměřených na hudební tematiku. Pozornost bude věnována hře lidových i umělých písní s doprovodem podle kytarových značek a jejich transpozici. Studenti se seznámí s různými druhy stylizace doprovodu vhodných k různým druhům a charakterům písní. K procvičení bohatších možností doprovodu bude pozornost věnována také hře kadencí, případně také procvičení složitějších harmonických vět. Dalším okruhem bude interpretace hudby různých stylových období s jejich specifiky, jako je hra polyfonie a hra ozdob v hudbě barokní, výrazové rozlišení melodie a doprovodu v hudbě klasické, užití dynamiky, agogiky a pedálu v hudbě romantické a seznámení s novými možnostmi interpretace, které přináší klavírní hudba 20. století. Součástí programu bude také užití klavíru v jazzové a populární hudbě, procvičení základních rytmických a harmonických postupů, užívaných v těchto žánrech, hra nonartificiální hudby podle sluchu. Pozornost bude věnována také hře čtyřruční a komorní a praktickému užití klavíru ve školních komorních souborech. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s užitím klavíru v pohybové výchově, procvičí si improvizaci v daném metru a tempu, charakteristické rytmické figury a využití písní v pohybové a taneční výchově.
MSMT- 39837/2020-2-1043
MSMT
Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír
36 hodin
36 hodin
Učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Dates and duration
2021/2022
winter semester
2
36 (total number of hours)
Friday
Fees and financing
5700 Kč / programme
Application
PedFUK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
13.02.2021
30.06.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html