Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Vizualizace dat v prezentacích (6021)
Basic information
Vizualizace dat v prezentacích
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je zajistit jasnou čitelnost a přehlednost dat prezentovaných učiteli nebo jinými pedagogickými pracovníky. Ať už se jedná o tabulky, grafy nebo jiné vizualizace, klíčové by mělo jednoznačně být, zda budou žáci (studenti) našemu sdělení rozumět. V tomto kurzu se zaměříme na prezentaci dat pomocí různých druhů vizualizací. Účastníci se naučí, jak prezentovat tabulky pochopitelným způsobem, jak přitáhnou pozornost k tomu nejdůležitějšímu a jak zajistit, že se žáci (studenti) v důležitých datech budou efektivně orientovat.
MSMT-34010/2019-1-1152
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Vizualizace dat v prezentacích
Tematické bloky:
1. Obecné zásady vizualizace dat (1 h)
2. Základy Gestaltismu (1 h)
3. Designové principy používané při vizualizaci dat (0,5 h)
4. Prezentování a tvorba tabulek (0,5 h)
5. Prezentování a tvorba grafů (0,5 h)
6. Animace při vizualizaci dat (0,5 h)
7. Schémata a procesy (1 h)
8. Další techniky vizualizace (1 h)
Tematické bloky:
1. Obecné zásady vizualizace dat (1 h)
2. Základy Gestaltismu (1 h)
3. Designové principy používané při vizualizaci dat (0,5 h)
4. Prezentování a tvorba tabulek (0,5 h)
5. Prezentování a tvorba grafů (0,5 h)
6. Animace při vizualizaci dat (0,5 h)
7. Schémata a procesy (1 h)
8. Další techniky vizualizace (1 h)
12
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2021
30.06.2022
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html