Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Tvorba moderních powerpointových prezentací (6020)
Basic information
Tvorba moderních powerpointových prezentací
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům. Zaměříme se na základní designové principy a jejich přenositelnost do praxe, zjistíme, jak a jestli využívat obrázky, uvědomíme si důležitost kontrastu pro přitahování pozornosti publika a ukážeme si, jak pracovat s textem v prezentacích. Designová čistota, jasnost a pochopitelnost prezentací hraje v současné pedagogice a didaktice zásadní roli.
MSMT-34010/2019-1-1152
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Tvorba moderních powerpointových prezentací
Tematické bloky:
1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
2. Základní designové principy (2 h)
3. Obrázky v prezentacích (1 h)
4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
6. Animace a přechody (0,5 h)
7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)
Tematické bloky:
1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
2. Základní designové principy (2 h)
3. Obrázky v prezentacích (1 h)
4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
6. Animace a přechody (0,5 h)
7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)
12
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2021/2022
summer semester
11.04.2022
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2021
30.06.2022
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html