Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Time management pro pedagogické pracovníky (6019)
Basic information
Time management pro pedagogické pracovníky
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretická východiska a postupy time managementu související s řízením času ředitelů škol a školských zařízení, jejich zástupců a dalších pedagogických pracovníků. Cílem je napomoci těmto pracovníkům zefektivnit a zkvalitnit pracovní výkon, uvědomit si priority a umět nastartovat vybalancování osobního a pracovního života jako předpokladu k efektivnějšímu výkonu. Pozornost je věnována individuální analýze času, odhalování slabých míst (činností, které spotřebovávají čas a nepřinášejí požadovaný efekt), stanovování priorit z hlediska pracovních činností a zavádění změn potřebných k vytvoření rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (WLB).
MSMT-34010/2019-1-1152
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Time management pro pedagogické pracovníky
1 Time management
(2 vyučovací hodiny)
− Time management (TM) - pojem obsah, význam, principy
− Škodlivé myšlenky a předsudky, škodlivé zlozvyky
− Hlediska důležitosti a naléhavosti zpracování úkolů

2 Postupy TM
(2 vyučovací hodiny)
− Časový snímek dne, návod na zpracování
− Analýza vlastního časového snímku (příklad vybraného pracovního dne), stanovení priorit
− Návrh změn v rámci řízení času, nové efektivnější uspořádání času

3 Work-life balance
(2 vyučovací hodiny)
– Vyladění osobního a pracovního života, možnosti
– Uplatnění myšlenkových map v rozvrhu dne
– Výměna zkušeností a nové podněty pro efektivní využití času a nastavení WLB

1 Time management
(2 vyučovací hodiny)
− Time management (TM) - pojem obsah, význam, principy
− Škodlivé myšlenky a předsudky, škodlivé zlozvyky
− Hlediska důležitosti a naléhavosti zpracování úkolů

2 Postupy TM
(2 vyučovací hodiny)
− Časový snímek dne, návod na zpracování
− Analýza vlastního časového snímku (příklad vybraného pracovního dne), stanovení priorit
− Návrh změn v rámci řízení času, nové efektivnější uspořádání času

3 Work-life balance
(2 vyučovací hodiny)
– Vyladění osobního a pracovního života, možnosti
– Uplatnění myšlenkových map v rozvrhu dne
– Výměna zkušeností a nové podněty pro efektivní využití času a nastavení WLB

15
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK, Praha
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
1980 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2021
30.06.2022
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html