Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Práce s elektronickými dokumenty ve školách (6687)
Basic information
Práce s elektronickými dokumenty ve školách
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
V roce 2017 se školy staly díky legislativním změnám orgány veřejné moci, což jim přineslo změnu v práci s elektronickými dokumenty, které začaly být doručovány kromě e-mailu i datovou schránkou. Školy mají nově zřízeny datovou schránku jako orgán veřejné moci, která jim přináší nové povinnosti, zejména přednostní využívání tohoto komunikačního kanálu při odesílání dokumentů jakékoliv osobě/instituci, která má datovou schránku zřízenou
a zpřístupněnou. Zároveň s tím souvisí povinnost školy zajistit bezpečné a prokazatelné uchovávání elektronických dokumentů.
MŠMT-21030/2020-2-637
MŠMT
11914/2017-1
Adult education and educational management
Práce s elektronickými dokumenty ve školách
1. Vymezení pojmu dokument a jeho legislativní ukotvení (3 vyučovací hodiny)
- platná legislativa v oblasti archivnictví, spisové služby, datových schránek
- vymezení pojmu elektronický dokument
- tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty (např. DOC, PDF, ZFO)
- zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu

2. Způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaných certifikátů (3 vyučovací hodiny)
- způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě (datová schránka, e-mail, paměťové médium)
- elektronický dokument jako jednotka spravovaná spisovou službou
- oběh dokumentů v elektronickém systému spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřízení/uzavření, odesílání, ukládání, archivace, vyřazování)
- dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou
- použití kvalifikovaných certifikátů (elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, kvalifikované časové razítko)

3. Způsoby ukládání a archivace dokumentů v elektronické podobě (2 vyučovací hodiny)
- elektronický dokument jako archiválie
- skartační řízení, způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
- konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
- aktuality k datu konání semináře
1. Vymezení pojmu dokument a jeho legislativní ukotvení (3 vyučovací hodiny)
- platná legislativa v oblasti archivnictví, spisové služby, datových schránek
- vymezení pojmu elektronický dokument
- tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty (např. DOC, PDF, ZFO)
- zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu

2. Způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě, včetně použití kvalifikovaných certifikátů (3 vyučovací hodiny)
- způsoby doručování dokumentů v elektronické podobě (datová schránka, e-mail, paměťové médium)
- elektronický dokument jako jednotka spravovaná spisovou službou
- oběh dokumentů v elektronickém systému spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřízení/uzavření, odesílání, ukládání, archivace, vyřazování)
- dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou
- použití kvalifikovaných certifikátů (elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, kvalifikované časové razítko)

3. Způsoby ukládání a archivace dokumentů v elektronické podobě (2 vyučovací hodiny)
- elektronický dokument jako archiválie
- skartační řízení, způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
- konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
- aktuality k datu konání semináře
20
Pedagogičtí pracovníci - dle přihlášek

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
2400 Kč / programme
osvobozeno
Application
Centrum CŽV, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2021
30.06.2022
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková (mobil: 773 246 766, e-amil: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel.: 221 900 342, e-mail: iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html