Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů (5552)
Basic information
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz průběžného vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění.
Kurz je zaměřen na využití a zvládnutí používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení dobré praxe. Díky využití MOODLE je možné proces rozvoje velmi přesně zacílit na zjištěné předpoklady případně nedostatky (propracovaný systém evaluace zaměřený na požadované znalosti, dovednosti a postoje dle požadavků ČŠI) a tím velmi efektivně rozvíjet klíčové kompetence pedagogů pomocí sdílení dobré praxe. Vybudovat ze školy nejen učící, ale i učící se, organizaci.
Cílem vzdělávacího programu je zvládnout využití LMS MOODLE pro rozvoj kompetencí pedagogů.
Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
− orientovat se v Learning Management Systému
− zpracovat koncept pro realizaci sdílení dobré praxe ve škole
− osvojit si práci s MOODLE
MSMT-8334/2019-1-439
MŠMT
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů?
6 vyučovacích hodin
1 Úvod do kurzu - Pojmenovat své potřeby
2 Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole - V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe? V čem mohou být motivy pro pedagogy?
3 Možnosti LMS MOODLE - Poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů.
4 Hledání cesty k využití - Jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga?
5 Vytvoření vzorového postupu - Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu?
6 Závěr kurzu - Zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí.
6 vyučovacích hodin
1 Úvod do kurzu - Pojmenovat své potřeby
2 Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole - V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe? V čem mohou být motivy pro pedagogy?
3 Možnosti LMS MOODLE - Poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů.
4 Hledání cesty k využití - Jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga?
5 Vytvoření vzorového postupu - Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu?
6 Závěr kurzu - Zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí.
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK
Dates and duration
2021/2022
winter semester, October
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
1800 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky nebo písemně
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
Iva Gecková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.10.2021
30.06.2022
dle vypsaných termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba KAMV pro organizační záležitosti: Mgr. Danuše Dvořáková
Kontaktní osoba CCŽV pro administrativní záležitosti: Iva Gecková (tel. 221 900 342, iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html