Medikemp (5579)
Basic information
Medikemp
Variant code (CID): 6874
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
full-time
Czech
Určeno pro studenty gymnázií a zdravotnických lyceí se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 26. 8. - 29. 8. 2021
40
1) student 2. nebo 3. ročníku všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2020/2021
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 25. 8. 2021)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021
4) motivační krátké video

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (0 - 10 bodů)
2) motivační krátké video (0 - 10 bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem).
Přihláška:
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia vyberte jiná, Program CŽV - zájmový)
POUZE v době od vyhlášení kurzu od 1. 3. 2021 do naplnění kapacity max. počtu 60 přihlášek, nejpozději však do 30. 4. 2021.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku vyplňte, naskenujte a vložte jako přílohu doklad o vzdělání - 1. pololetí školního roku (vysvědčení, výpis z vysvědčení, katalogový list). Dále můžete vložit různé certifikáty či osvědčení do kolonky "Příloha k žádosti".

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Petrová, tel.: +420 495 816 486, e-mail: petrovajan@lfhk.cuni.cz
Ing. Eva Faistová, tel. +420 816 220, e-mail: faistovae@lfhk.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:
1) doložení prospěchu 1. pololetí školního roku 2020/2021: vysvědčení / výpis z vysvědčení / katalogový list
2) motivační krátké video

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2020/2021
summer semester, August
26.08.2021
Short-time
24 (total number of hours)
Thursday - Sunday
26.8.2021
29.8.2021
Fees and financing
600 Kč / kurz
Cenu kurzu 600,-Kč budou platit až PŘIJATÍ UCHAZEČI převodem na účet na základě zaslaných informací.
základní
Application
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
faistovae@lfhk.cuni.cz
495 816 220
01.03.2021
30.04.2021
Zájemci budou informování o ne/přijetí po vyhodnocení přijímací komise na e-mailovou adresu.
Further information
www.lfhk.cuni.cz